Sunday, August 2, 2009

Product Management Defined

Market Research
Market Sizing & Growth Trends
Percentage Market Share Owned

Product Strategy
Trends & Envisioning the Future
Evolving the Value Proposition
Strategic Planning
Partner Ecosystems

Competitive Analysis
Qualitative Analysis & Quantitative Analysis
Strengths, Weaknesses & Opportunities

Customer Research
Focus Groups
Beta Programs
Customer Surveys

Design Specifications
User-Interface Designs
Design & Technical Specifications

Feature Requests
Collecting Product Requests
Customer Personas
Feature Request Use Cases

Product Roadmap
Collecting Product Ideas
Prioritizing Feature Lists
Communicating Product Plans

Product Development
Project Planning & Leadership
Project Management & Organization
Test Plans & Quality Control
Content Development

13 comments:

Unknown said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
đức phật và nàng audio
hồ sơ mật dinh độc lập audio
đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
bước nhảy lượng tử
ngồi khóc trên cây audio
truy tìm ký ức audio
mặt dày tâm đen audio
thế giới như tôi thấy ebook

Vương Bảo Nhi tự hào nói:

- Ba mươi vạn lượng.

Lưu Phong gật đầu hài lòng, ba mươi vạn lượng cũng thật là tốt. Phải biết rằng quốc khố của Hoa Hạ hoàng triều một năm cũng chỉ có thể thu vào một ngàn vạn lượng. Hắn chỉ là con của quan Tuần phủ mà có thể tùy ý xuất động chừng đó ngân lượng xem ra cha của hắn cũng không phải là thanh liêm gì cả.

Sau đó hai người thương nghị một chút. Vương Bảo Nhi muốn từ Bạch gia trực tiếp mua lấy Túy Xuân lâu nhưng lập tức bị Lưu Phong phủ quyết.- Không sai, chuyện xây dựng sẽ giao cho ngươi, thay đổi như thế nào, khi thời điểm chín muồi ta sẽ nói cho người biết. Ngươi nhớ cho kỹ, mặt tiền của tửu điếm ít nhất cũng phải rộng gấp bốn gấp năm lần diện tích của Túy Xuân lâu. Về phương diện nhân sự, ngươi tự mình quyết định, nhớ kỹ là cho dù không xinh đẹp nhưng thân hình cũng phải bốc lửa một chút….

Vương Bảo Nhi vội hỏi:

- Chọn người thì không thành vấn đề, tuy nhiên về chuyện tửu điếm thì tại Giang Nam này hình như chưa có nơi nào có mặt tiền rộng như vậy.

“Không có, không hề có ư?” Lưu Phong kỳ thực đối với kiến trúc tại thời đại này cũng không hiểu biết lắm, hắn chỉ là muốn làm theo ý nghĩ của mình mà thôi.

Vương Bảo Nhi thật thà gật đầu:

- Đại ca, cả thành Giang Nam này tiểu đệ rất thông thuộc nhưng quả thật cũng không được như người nói, to lắm thì cũng chỉ có nơi lớn gấp ba Túy Xuân lâu mà thôi.

“Ây…chuyện này giao cho ngươi vậy, căn bản cứ lớn nhất là được.” Lưu Phong hiểu được sinh ý sau này thu được có nhiều hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng khuếch trương, quảng cáo, mặt tiền phải hoành tráng, to lớn thì mới có thể thu hút được nhiều khách nhân.

Brave Technologies said...

Nice Blog.Thank you for Sharing. We are leading erp software software solution providers in chennai.
erp software chennai
cloud erp chennai
erp for leather industry chennai
erp for trading industry chennai
erp for automotive industry chennai
erp for franchise management chennai
college event registration
online event registration websites
upcoming college events
web design company in chennai

Unknown said...

SEO is the basic need of every website without SEO strategy you can build you internet business because you can’t get the visitor without doing SEO. And for this SEO work you can contact the http://seoanalytics.pro which is the best SEO strategy maker for every website.

Unknown said...

Thanks For Your valuable posting, it was very informative
microsoft office 2010 professional download

Kelly Ramos said...

Extraordinarily rapid aid, all queries were solved very fast web design agency websites, Support group is kind enough to solve any trouble at a time.

Susan said...

Eminem is an American songwriter, rapper, record producer and an actor. Hе hаѕ also bееn dеѕсrіbеd аѕ оnе оf thе grеаtеѕt hір-hор аrtіѕtѕ оf аll tіmе, оnе оf thе grеаtеѕt rарреrѕ оf аll tіmе аnd was lіѕtеd іn Rоllіng Ѕtоnе lіѕt оf 100 grеаtеѕt аrtіѕtѕ оf аll tіmе аt number 83. Here are a few more interesting facts and Eminem net worth you might not have known.

anonymas said...

They challenge pre-conceived ideas/requirements, bring discipline and structure to the development of a high-quality product, going above and beyond just following orders.
designing company

Michael Alexander said...

Their bundle seemed to be reasonably priced. Every step of the way app design companiesall of us recognized many of us employed the best company

Lauren Chevalier said...

They’re diligent, fast, and responsive and proactively incorporate suggestion
best branding agency

Sergio Lewis said...

Your website is for sure worth bookmarking.
branding agencies SF

Rodney Janis said...

I wanna thanks to a great extent for providing such informative and qualitative material therefore often.
logo design services

Charles Null said...

Good blog along with the excellent quality stuff and I’m sure this will be greatly helpful.
best web design firms

Aubrey Dickey said...

The stuff in the blogs blows out my mind.
user experience design company